EFTERLEVANDEGUIDEN - ett samarbete mellan myndigheter för att göra det enklare för dig som förlorat någon nära

Efterlevandeguiden.se

kontaktuppgifter

Har du frågor om din situation eller ett ämne ska du kontakta den organisation som ansvarar för informationen och som kan hjälpa dig med ditt ärende.

KONTAKTER TILL MYNDIGHETER

 
 
 

KONTAKT ORGANISATIONER

 
 
 
 
 

SPES – Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandestöd

www.spes.se Länk till annan webbplats.


VIMIL – Vi som mist någon mitt i livet

www.vimil.se Länk till annan webbplats.


Randiga huset för familjer och barn i sorg

www.randigahuset.se Länk till annan webbplats.


VSFB – Vi som förlorat barn

www.vsfb.se Länk till annan webbplats.


FEBE – nätverk för föräldrar som förlorat barn

www.febe.net Länk till annan webbplats.


RAV – Riksorganisationen för anhöriga till våldsdödade

www.rav.se Länk till annan webbplats.

 

FRÅGOR RUNT FÖRETAGARE OCH BOLAG

 

Egen företagare och delägare i företag

På verksamt.se kan du läsa mer om vad som gäller den som dör är egen företagare, delägare i företag, har del i en ekonomisk förening dör.

Enskild firma vid dödsfall, verksamt.se Länk till annan webbplats.

Aktiebolag vid dödsfall, verksamt.se Länk till annan webbplats.

Handels- eller kommanditbolag vid dödsfall, verksamt.se Länk till annan webbplats.


Bolagsverkets kundtjänst

För frågor om exempelvis registrering av företag och styrelseändringar.

Ring Bolagsverkets kundtjänst 0771-670 670

Skicka e-post till Verksamt Länk till annan webbplats.

Skicka e-post till Bolagsverket Länk till annan webbplats.

 

Skatteverkets skatteupplysning

För frågor om F-skatt, momsregistrering och arbetsgivarregistrering.

Ring Skatteverket 0771-567 567

Skicka e-post till Skatteverket Länk till annan webbplats.

 
Senast uppdaterad: 2022-09-05