EFTERLEVANDEGUIDEN - ett samarbete mellan myndigheter för att göra det enklare för dig som förlorat någon nära

Efterlevandeguiden.se

OM EFTERLEVANDEGUIDEN

Efterlevandeguiden är till för att hjälpa efterlevande och stödjande personer, släkt och vänner med mera. Webbplatsen är oberoende och samlar det viktigaste som du behöver veta när en närstående dör.

Förbättra efterlevandeguiden

För att du ska få den hjälp och vägledning du behöver så arbetar vi hela tiden med att förbättra Efterlevandeguiden.se. Hör gärna av dig till oss med dina tankar och synpunkter. Vi läser allt men har tyvärr inte möjlighet att svara på frågor.

Skicka ett meddelande till efterlevandeguiden.se

Broschyr att skriva ut

Det finns möjlighet att skriva ut varje sida på Efterlevandeguiden. Det gör du med webbläsarens utskriftsfunktion. Det finns även en checklista som pdf, att ladda ner och skriva ut.

Checklista vid dödsfall som pdf Pdf, 260.9 kB.

Checklist for survivors of a deceased person Pdf, 257.6 kB.

Tre myndigheter ansvarar för efterlevandeguiden

Skatteverket, Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten har gemensamt tagit fram Efterlevandeguiden.se och ansvarar även för att informationen är riktig och neutral.

About Efterlevandeguiden

Efterlevandeguiden is a website with aggregated information from the authorities to help those who have recently lost someone close. It is a collaboration between three Swedish government agencies, namely, the Swedish Social Insurance Agency, the Swedish Pensions Agency and the Swedish Tax Agency.

Innehållet i efterlevandeguiden är begränsat

Innehållet i guiden täcker kanske inte allt som gäller dig och din situation och därför hänvisar vi dig vidare till andra myndigheter som kan ge mer information. Har du personliga frågor eller frågor om just din situation bör du kontakta respektive myndighet.

Bra att veta

Det finns flera webbplatser än efterlevandeguiden.se som utvecklas i samverkan mellan myndigheter, organisationer och företag.

Ta emot hjälp med det praktiska

Tveka inte att be om hjälp med det som känns jobbigt och att ta emot hjälp om du blir erbjuden.

Senast uppdaterad: 2022-08-22