EFTERLEVANDEGUIDEN - ett samarbete mellan myndigheter för att göra det enklare för dig som förlorat någon nära

Efterlevandeguiden.se

Ekonomisk ersättning

En inkomst i familjen försvinner men de flesta utgifter är fortfarande kvar. Du kan få efterlevandepension och ekonomisk ersättning från privata försäkringar, via arbetsgivare om du är förmånstagare.

Om du har rätt till ekonomisk ersättning

Efterlevandepension ska ersätta en del av de inkomster som hushållet förlorar när en make, maka, registrerad partner eller förälder dör. Myndigheter, kommuner, försäkringsbolag får reda på dödsfallet automatiskt. Om du har rätt till efterlevandepension, ekonomisk ersättning, eller om din nuvarande pension kommer att påverkas på något sätt får du ett brev. I brevet får du veta hur mycket pengar du kommer att få per månad, och hur länge de kan betalas ut. I vissa fall behöver du själv ta kontakt.

På konsumenternas.se kan du läsa mer om olika försäkringarlänk till annan webbplats

Ersättningar från försäkringsbolag

Den avlidnes försäkringsbolag är skyldiga att meddela dödsboet om personen varit försäkrad i bolaget och vilka försäkringar personen haft. Gamla försäkringar i försäkringsbolag som har upphört kan ha ersatts i ett annat försäkringsbolag. Det finns inte något centralt register över enskilda personers försäkringar. Du kan kan själv ta reda på om det finns försäkringar.

På konsumenternas.se kan du läsa om hur du undersöker om det finns försäkringarlänk till annan webbplats

Ersättningar via arbetsgivare

De flesta som har arbetat har haft någon typ av avtalsförsäkring genom sin anställning och som ger rätt till ersättning vid dödsfall. Vilken ersättning som kan betalas ut beror på vilka avtal som arbetsgivaren har tecknat. De flesta arbetsgivare har en försäkring som kallas tjänstegrupplivförsäkring, TGL. Kontakta den dödas arbetsgivare och fackförbund för att ta reda på vad som gäller i ditt fall.

På konsumenternas.se kan du läsa mer om gruppförsäkringar och andra försäkringarlänk till annan webbplats

På pensionsmyndigheten.se skriver en pensionsexpert om vad som gäller för TGLlänk till annan webbplats

Efterlevandepension från andra länder

Om den döda har bott eller arbetat i andra länder kan det finnas möjlighet att få efterlevandepension därifrån. Du kan få veta vad som gäller för dig om du kontaktar Pensionsmyndigheten.

Kontaktuppgifter till Pensionsmyndigheten

Undersöka om det finns försäkringar

 

  1. Leta efter försäkringsbrev
  2. Gå igenom kontoutdrag för att se om det finns inbetalningar till försäkringsbolag
  3. Kontakta den avlidnes arbetsgivare och fackförbund
  4. Kontakta de stora försäkringsbolagen
  5. Undersök om det finns pensionsförsäkringar med ersättning till efterlevande
  6. Kontakta Trygg Hansa eller SEB TryggLiv om det finns försäkringar i ett försäkringsbolag som har upphört

Livförsäkringar och förmånstagare

En livförsäkring utan en specifik förmånstagare betalas ut till dödsboet. Pengarna delas sedan upp om det finns flera arvingar.

På konsumenternas.se kan du läsa mer om livförsäkringarlänk till annan webbplats

Finns det livförsäkringar?

De flesta som har arbetat har haft någon typ av avtalsförsäkring genom sin anställning och som ger rätt till ersättning vid dödsfall.

På konsumenternas.se kan du läsa mer om gruppförsäkringar och andra försäkringarlänk till annan webbplats

Erfarenheter

Siv 67 år
Jag klarade mig för jag hade pengar från min olycka och arv, men det var ju bara tur.

Elenor 46 år
Vi behövde inte ringa försäkringsbolaget och fråga om det fanns någon livförsäkring efter Per. De skickade ett brev till redan veckan efter.