EFTERLEVANDEGUIDEN - ett samarbete mellan myndigheter för att göra det enklare för dig som förlorat någon nära

Efterlevandeguiden.se

Ekonomisk ersättning

När inkomster i familjen försvinner men de flesta utgifter är fortfarande kvar kan det finnas ekonomisk ersättning från försäkringar, Pensionsmyndigheten eller via arbetsgivare.

Om du har rätt till ekonomisk ersättning

Efterlevandepension ska ersätta en del av de inkomster som hushållet förlorar när en make, maka, registrerad partner eller förälder dör. Myndigheter, kommuner, försäkringsbolag får reda på dödsfallet automatiskt.

Om du har rätt till efterlevandepension, ekonomisk ersättning, eller om din nuvarande pension kommer att påverkas på något sätt får du ett brev. I brevet får du veta hur mycket pengar du kommer att få per månad, och hur länge de kan betalas ut. I vissa fall behöver du själv ta kontakt.

Om livförsäkringar, konsumenternas.se Länk till annan webbplats.

När den dödas ersättningar och pension upphör

Om den döda hade ersättning från Försäkringskassan eller Pensionsmyndigheten slutar pengarna att betalas ut automatiskt.
Om du är pensionär kommer din allmänna pension att ändras automatiskt. Om du även har bostadstillägg ändras även bostadstillägget.

På Försäkringskassan kan du läsa om ersättningar när du har förlorat en närstående eller en person du har barn med.

För dig som har förlorat en nära anhörig, forsakringskassan.se Länk till annan webbplats.

Efterlevandepension från Pensionsmyndigheten Länk till annan webbplats.

Frågor och svar om bostadstillägg till pensionärer Länk till annan webbplats.

Du kan ha rätt till ersättning om den avlidna:

 • hade efterlevandeskydd för sina pensioner
 • hade avtals- eller tjänstepension från sin arbetsgivare kan du ha rätt till efterlevandepension från tjänstepensionsbolag.
 • har haft en privat pensionsförsäkring har du som förmånstagare rätt till ekonomiskt stöd från försäkringsbolaget.
 • har bott eller arbetat i andra länder kan det finnas möjlighet att få efterlevandepension därifrån.
 • avled på grund av en arbetsskada kan den efterlevande få livränta och dödsboet få begravningshjälp från Pensionsmyndigheten.

Ersättningar från försäkringsbolag

Den avlidnes försäkringsbolag är skyldiga att meddela dödsboet om personen varit försäkrad i bolaget och vilka försäkringar personen haft. Gamla försäkringar i försäkringsbolag som har upphört kan ha ersatts i ett annat försäkringsbolag. Det finns inte något centralt register över enskilda personers försäkringar. Du kan själv ta reda på om det finns försäkringar.

Försäkringar i ett dödsbo, konsumenternas.se Länk till annan webbplats.

Ersättningar via arbetsgivare

De flesta som har arbetat har haft någon typ av avtalsförsäkring genom sin anställning och som ger rätt till ersättning vid dödsfall. Vilken ersättning som kan betalas ut beror på vilka avtal som arbetsgivaren har tecknat. De flesta arbetsgivare har en försäkring som kallas tjänstegrupplivförsäkring, TGL. Kontakta den dödas arbetsgivare och fackförbund för att ta reda på vad som gäller i ditt fall.

Livförsäkringar, konsumenternas.se Länk till annan webbplats.

Om skydd till efterlevande, pensionsmyndigheten.se Länk till annan webbplats.

Efterlevandepension från andra länder

Om den döda har bott eller arbetat i andra länder kan det finnas möjlighet att få efterlevandepension därifrån. Du kan få veta vad som gäller för dig om du kontaktar Pensionsmyndigheten.

Kontaktuppgifter till Pensionsmyndigheten Länk till annan webbplats.

Pensionärer kan ha rätt till bostadstillägg

Som efterlevande pensionär kan du ha rätt till bostadstillägg eller äldreförsörjningsstöd från Pensionsmyndigheten. Inkomster, tillgångar och boendekostnader påverkar hur mycket bostadstillägg du har rätt att få.

Som ensamstående är 7 290 kronor per månad det högsta belopp som du kan få i bostadstillägg.

Bostadstillägg räknas om automatiskt när en sammanboende avlider. Du behöver anmäla förändringar, till exempel om du ärver pengar eller får engångsbelopp från livförsäkringar.

Testa om du kan få bostadstillägg, pensionsmyndigheten.se Länk till annan webbplats.

Frågor och svar om bostadstillägg, pensionsmyndigheten.se Länk till annan webbplats.

Anmäl förändringar till Pensionsmyndigheten Länk till annan webbplats.

Undersöka om det finns försäkringar

 1. Leta efter försäkringsbrev
 2. Gå igenom kontoutdrag för att se om det finns inbetalningar till försäkringsbolag
 3. Kontakta den avlidnes arbetsgivare och fackförbund
 4. Kontakta de stora försäkringsbolagen
 5. Undersök om det finns pensionsförsäkringar med ersättning till efterlevande
 6. Kontakta Trygg Hansa eller SEB TryggLiv om det finns försäkringar i ett försäkringsbolag som har upphört

Livförsäkringar och förmånstagare

En livförsäkring utan en specifik förmånstagare betalas ut till dödsboet. Pengarna delas sedan upp om det finns flera arvingar.

Livförsäkringar, konsumenternas.se Länk till annan webbplats.

Finns det livförsäkringar?

De flesta som har arbetat har haft någon typ av avtalsförsäkring genom sin anställning och som ger rätt till ersättning vid dödsfall.

På konsumenternas.se kan du läsa mer om gruppförsäkringar och andra försäkringar Länk till annan webbplats.

Erfarenheter

Siv 67 år
Jag klarade mig för jag hade pengar från min olycka och arv, men det var ju bara tur.

Elenor 46 år
Vi behövde inte ringa försäkringsbolaget och fråga om det fanns någon livförsäkring efter Per. De skickade ett brev till redan veckan efter.

Ta emot hjälp med det praktiska

Tveka inte att be om hjälp med det som känns jobbigt och att ta emot hjälp om du blir erbjuden.

Senast uppdaterad: 2023-05-17