EFTERLEVANDEGUIDEN - ett samarbete mellan myndigheter för att göra det enklare för dig som förlorat någon nära

Efterlevandeguiden.se

deklarera dödsboet

Dödsboet behöver lämna in en deklaration för de inkomster som den avlidne hade det år då dödsfallet inträffade. En blankett skickas till dödsboets adress och i vissa fall går det att deklarera själv eller ta hjälp att använda Skatteverkets e-tjänst för inkomstdeklaration.

Deklarera för det år då dödsfallet inträffade

De inkomster som den döda hade före dödsfallet och eventuella inkomster som dödsboet har haft behöver deklareras av delägarna i dödsboet. Dödsboet behöver deklarera så länge det finns tillgångar som inte har flyttats över till arvingar. Skatteverket skickar en deklarationsblankett till dödsboets adress i början av april.

Deklarera dödsbo, skatteverket.se Länk till annan webbplats.

Adressändring för deklarationsblanketten

Om dödsboet har en annan adress än vid dödsfallet är det viktigt att du gör en adressändring eftersom deklarationsblanketterna inte eftersänds utan Posten skickar tillbaka dem till Skatteverket.

Du anmäler den nya adressen i ett vanligt brev som du undertecknar och skickar till det skattekontor som ligger närmast den nya adressen. 

Anmäl ny adress för dödsbo, skatteverket.se Länk till annan webbplats.

I vissa fall behövs ingen deklaration

Ett dödsbo behöver inte lämna någon inkomstdeklaration om dödsboet endast har haft kapitalinkomster som Skatteverket redan har fått kontrolluppgift på. Kapitalinkomster kan till exempel vara ränta, utdelningar, annan inkomst eller en schablonintäkt.

Mer information om att deklarera dödsbo, skatteverket.se Länk till annan webbplats.

Deklarera dödsbo med Skatteverkets e-tjänst

Du kan deklarera dödsboet själv eller ta hjälp av någon annan för att deklarera via Skatteverkets e-tjänst. Den som ska använda tjänsten behöver först ansöka om att bli deklarationsombud för dödsboet och sedan använda sin egen e-legitimation.

Att ansöka om att bli deklarationsombud för dödsbo Länk till annan webbplats.

E-tjänst för att deklarera dödsbo, skattverket.se Länk till annan webbplats.

Vem är dödsbodelägare?

Dödsbodelägare kan vara efterlevande make, registrerad partner, sambo, arvingar eller universella testamentstagare.

Vem kan skriva under deklarationsblanketten?

Du använder blanketten Inkomstdeklaration 1 när du ska deklarera för dödsboet.

Det här gäller för underskrift av deklarationen:

  1. Grundregeln är att alla dödsbodelägare ska skriva under deklarationen
  2. Det räcker att en dödsbodelägare skriver under om de andra delägarna godkänner det
  3. Om det finns en testamentsexekutor ska hen skriva under istället för dödsbodelägare
  4. Om en boutredningsman har förvaltat dödsboet ska den personen skriva under istället för dödsbodelägarna

Deklarera företag

Om den döda hade enskild firma behöver du också deklarera för företaget. Det finns olika regler för andra typer av företag.

Deklarera enskild näringsverksamhet, skatteverket.se Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 2021-03-04