EFTERLEVANDEGUIDEN - ett samarbete mellan myndigheter för att göra det enklare för dig som förlorat någon nära

Efterlevandeguiden.se

deklarera dödsboet

Året efter dödsfallet behöver du lämna in en deklaration för dödsboet. Det kan du göra själv eller ta hjälp an någon annan via Skatteverkets e-tjänst.

Deklarera dödsboet året efter

Året efter dödsfallet behöver delägarna i dödsboet deklarera för de inkomster som den döda hade före dödsfallet och eventuella inkomster som dödsboet har haft. Dödsboet behöver deklarera så länge det finns tillgångar som inte har flyttats över till arvingar. Skatteverket skickar en deklarationsblankett till dödsboets adress i början av april. 

På skatteverket.se kan du läsa hur du ska deklareralänk till annan webbplats

Adressändring för deklarationsblanketten

Om dödsboet har en annan adress än vid dödsfallet är det viktigt att du gör en adressändring eftersom deklarationsblanketterna inte eftersänds utan Posten skickar tillbaka dem till Skatteverket.

Du anmäler den nya adressen i ett vanligt brev som du undertecknar och skickar till det skattekontor som ligger närmast den nya adressen. 

På skatteverket.se finns mer information om att ändra adress för dödsbolänk till annan webbplats

I vissa fall behövs ingen deklaration

Ett dödsbo behöver inte lämna någon inkomstdeklaration om dödsboet endast har haft kapitalinkomster som Skatteverkat redan har fått kontrolluppgift på. Kapitalinkomster kan till exempel vara ränta, utdelningar, annan inkomst eller en schablonintäkt.

På skatteverket.se kan du läsa om att deklarera dödsbolänk till annan webbplats

Deklarera dödsbo med Skatteverkets e-tjänst

Du kan deklarera dödsboet själv eller ta hjälp av någon annan för att deklarera via Skatteverkets e-tjänst. Den som ska använda tjänsten behöver först ansöka om att bli deklarationsombud för dödsboet och sedan använda sin egen e-legitimation.

Att ansöka om att bli deklarationsombud för dödsbolänk till annan webbplats

På skattverket.se kan du läsa mer om e-tjänsten för att deklarera för dödsbolänk till annan webbplats

Vem är dödsbodelägare?

Dödsbodelägare kan vara efterlevande make, registerad partner, sambo, arvingar eller universella testamentstagare.

Vem kan skriva under deklarationsblanketten?

Du använder blanketten Inkomstdeklaration 1 när du ska deklarera för dödsboet. Deklarationen ska skrivas under av någon av följande:

  1. Grundregeln är att alla dödsbodelägare ska skriva under deklarationen
  2. Det räcker att en dödsbodelägare skriver under om de andra delägarna godkänner det
  3. Om det finns en testamentsexekutor ska hen skriva under istället för dödsbodelägare
  4. Om en boutredningsman har förvaltat dödsboet ska den personen skriva under istället för dödsbodelägarna

Deklarera företag

Om den döda hade enskild firma behöver du också deklarera för företaget. Det finns olika regler för andra typer av företag.

På skatteverket.se kan du läsa mer om att deklarera enskild firmalänk till annan webbplats