EFTERLEVANDEGUIDEN - ett samarbete mellan myndigheter för att göra det enklare för dig som förlorat någon nära

Efterlevandeguiden.se

En ÖversiktFöljande år

Året efter dödsfallet behöver du lämna in en deklaration för dödsboet. Ditt liv har förändrats och du behöver planera din ekonomi. Sorgen har blivit en del av livet och stöd från andra med samma erfarenheter kan vara till hjälp.

VIKTIGAST ATT GÖRA

Anmäl förändringar om du har bostadstillägg för pensionärer

Inkomster, skulder och tillgångar påverkar hur mycket du som pensionär kan få i bostadstillägg. Om du redan har bostadstillägg behöver du anmäla om dina inkomster, tillgångar eller kostnader förändras.

Om du flyttar utomlands ska du anmäla det till Skatteverket. Kontakta även Pensionsmyndigheten om du får efterlevandepension.

Anmäl förändringar till Pensionsmyndighetenlänk till annan webbplats 

PRAKTISKT ATT GÖRA

Gör en budget för din ekonomi

Om din ekonomiska situation har förändrats kan det vara bra att få råd om din framtida ekonomi. Konsumentverket har bra information och vägledning om privatekonomi. De har även budgetkalkyler som du kan anpassa till dina utgifter och inkomster. Är det nytt eller svårt för dig kan du ta hjälp av någon som du känner.

På hallakonsument.se kan du göra en budget för din hushållsekonomilänk till annan webbplats

Ta reda på hur länge ekonomiskt stöd och ersättning betalas ut

Om du får ekonomisk ersättning från försäkringar och efterlevandepensioner har du även fått ett brev från utbetalaren med ett beslut. I beslutet står det hur länge du får pengar och hur mycket. Om du är osäker går det alltid att kontakta utbetalaren.

Mer om utbetalningstid för efterlevandepension

Kontakta kyrkogårdsförvaltningen om gravskötsel

Om du inte kan ta hand om graven själv kan du kontakta kyrkogårdsförvaltningen i den kommun där graven finns. Där kan du köpa olika tjänster, till exempel skötsel av graven, gravstenen, gräset runt omkring och dekorationerna.

Gravskötsel inom Stockholms kommunlänk till annan webbplats

Gravskötsel i Malmölänk till annan webbplats

Gravskötsel i Göteborglänk till annan webbplats

EKONOMISKT STÖD

Bostadstillägg till pensionärer

Om du har fyllt 65 år och får en låg pension kan du ha rätt till bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd från Pensionsmyndigheten. 

Dina inkomster och tillgångar påverkar hur mycket du kan få i bostadstillägg.

På pensionsmyndigheten.se kan du se om du har rätt till bostadstillägglänk till annan webbplats

Frågor och svar om bostadstillägg på pensionsmyndigheten.selänk till annan webbplats

Kontaktuppgifter till Pensionsmyndigheten om du vill ringa och fråga hur mycket du kan få i bostadstillägg

Efterlevandepension från Pensionsmyndigheten

Olika efterlevandepensioner har olika utbetalningstider.

  1. barnpension betalas ut till och med att barnet blir 18 år. Den kan förlängas längst till 20 år, om barnet studerar på gymnasienivå
  2. omställningspension från Pensionsmyndigheten betalas ut under ett år om du är yngre än 65 år. I de flesta fall förlängs den automatiskt om du har barn
  3. omställningspension från Pensionsmyndigheten förlängs i de flesta fall automatiskt om du har barn

SORGEN FÖLJANDE ÅR

Erfarenheter

Irene 79 år
Egentligen tycker jag inte att det var så krångligt. Det var nästan som en vanlig deklaration.

Ada 85 år
Jag måste nog flytta för det blir svårt att klara mig själv.