EFTERLEVANDEGUIDEN - ett samarbete mellan myndigheter för att göra det enklare för dig som förlorat någon nära

Efterlevandeguiden.se

En ÖversiktFöljande år

Året efter dödsfallet behöver dödsboet lämna in en deklaration. Det är en ny ekonomisk verklighet när man har förlorar en livskamrat som man har bott tillsammans med. Även sorgen har blivit en del av livet och stöd från andra med samma erfarenheter kan vara till hjälp.

VIKTIGAST ATT GÖRA

  1. Efterlevandeguidens checklista hjälper dig att se vilka praktiska saker du behöver göra året efter dödsfallet.

Efterlevandeguidens checklista

Anmäl förändringar om du har bostadstillägg för pensionärer

Inkomster, skulder och tillgångar påverkar hur mycket du som pensionär kan få i bostadstillägg. Om du redan har bostadstillägg behöver du anmäla om dina inkomster, tillgångar eller kostnader förändras.

Om du flyttar utomlands ska du anmäla det till Skatteverket. Kontakta även Pensionsmyndigheten om du får efterlevandepension.

Anmäl förändringar till Pensionsmyndigheten Länk till annan webbplats. 

PRAKTISKT ATT GÖRA

Gör en budget för din ekonomi

Om din ekonomiska situation har förändrats kan det vara bra att få råd om din framtida ekonomi. Konsumentverket har bra information och vägledning om privatekonomi. De har även budgetkalkyler som du kan anpassa till dina utgifter och inkomster. Är det nytt eller svårt för dig kan du ta hjälp av någon som du känner.

Budgetkalkylen, konsumentverket.se Länk till annan webbplats.

Ta reda på hur länge ekonomiskt stöd och ersättning betalas ut

Om du får ekonomisk ersättning från försäkringar och efterlevandepensioner har du även fått ett brev från utbetalaren med ett beslut. I beslutet står det hur länge du får pengar och hur mycket. Om du är osäker går det alltid att kontakta utbetalaren.

Mer om utbetalningstid, planera din ekonomi

Kontakta kyrkogårdsförvaltningen om gravskötsel

Om det finns en grav som ni inte har möjlighet att sköta om, kan kyrkogårdsförvaltningen ansvara för det. Det finns olika tjänster att köpa, exempelvis skötsel av graven, gravstenen, gräset runt omkring och dekorationerna. I Stockholm och Tranås är det kommunen där graven finns, som har hand om kyrkogårdsförvaltningen. I övriga landet ansvarar Svenska Kyrkan för kyrkogårdsförvaltningen.

EKONOMISKT STÖD

Rätt till bostadstillägg för pensionärer?

Om du har fyllt 66 år och får en låg pension kan du ha rätt till bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd från Pensionsmyndigheten. Det går att få ett svar direkt, genom att räkna på hur just din ekonomi ser ut. Det är bättre och går snabbare för dig att först räkna ut än att chansa att ansöka och vänta på ett brev.

Planera ekonomin med bostadstillägg

Anhöriga kan företräda pensionärers bostadstillägg

Om den efterlevande inte har förmåga att ta hand om sin ekonomi har du som anhörig möjlighet att företräda den efterlevande. Du kan använda Pensionsmyndighetens webbtjänst för bostadstillägg med ditt egna Bankid om du är make, maka, sambo eller barn.

Ansök om bostadstillägg eller anmäl ändringar åt någon annan Länk till annan webbplats.

Efterlevandepension från Pensionsmyndigheten

Olika efterlevandepensioner har olika utbetalningstider.

  1. Barnpension betalas ut till och med att barnet blir 18 år. Den kan förlängas längst till 20 år, om barnet studerar på gymnasienivå.
  2. Omställningspension från Pensionsmyndigheten betalas ut under ett år om du är yngre än 66 år. I de flesta fall förlängs den automatiskt om du har barn.

SORGEN FÖLJANDE ÅR

Erfarenheter

Irene 79 år
Egentligen tycker jag inte att det var så krångligt. Det var nästan som en vanlig deklaration.

Ada 85 år
Jag måste nog flytta för det blir svårt att klara mig själv.

Ta emot hjälp med det praktiska

Tveka inte att be om hjälp med det som känns jobbigt och att ta emot hjälp om du blir erbjuden.

Senast uppdaterad: 2022-12-07