EFTERLEVANDEGUIDEN - ett samarbete mellan myndigheter för att göra det enklare för dig som förlorat någon nära

Efterlevandeguiden.se

CHECKLISTA

Det är många saker som ska göras i samband med dödsfall och det kan vara svårt att komma ihåg allt och veta vad man ska börja med. Ta en sak i taget. Allt på checklistan gäller inte dig.

Viktigast att börja med

 

 • informera om dödsfallet
 • planera begravning - begravning ska ske inom en månad
 • ta hand om dig själv hem och husdjur

Dödsboets ansvar

 Här finns information om att sköta ett dödsbo

Mer om att informera om dödsfallet

Informera om dödsfallet

 1. närmaste anhöriga
 2. släkt, vänner, arbetsgivare, kollegor och grannar
 3. hemtjänst
 4. städbolag
 5. e-postkontakter
 6. föreningar

Hem och hushåll - snart efter dödsfallet

Bostad, hem och hushåll

 1. ta hand om husdjur
 2. tömma kylskåp, sopor och postlåda
 3. sänka värmen i bostaden
 4. samla in reservnycklar
 5. hämta inlämnad tvätt och saker på reparation
 6. förebygga inbrott exempelvis med timer till belysning

 

Övrigt att göra

 1. Se till båt, fritidshus, kolonilott
 2. flytta felparkerad bil

 Intyg för att sköta dödsboet

 

 1. beställ dödsfallsintyg med släktutredning via
  Skatteupplysningen 0771-567 567 eller via en begravningsbyrå
 2. skaffa vårdnadsintyg om du ska ta hjälp av någon som inte finns med i släktutredningen
 3. skriv en fullmakt om en person ska sköta dödsboet när det finns flera dödsbodelägare

Begravning inom 30 dagar

Att tänka på när du ska förbereda begravning

Ta reda på

 1. ta reda på om den döda hade särskilda önskemål om begravning
 2. ta reda på om det finns någon begravningsförsäkring
 3. undersök olika alternativ på begravningsbyråer
 4. ta reda på och samla kvitton för utgifter kring begravning

 

Förbereda begravning

 1. boka transport om begravningen ska ske på en annan ort
 2. utforma och beställa dödsannons
 3. skicka ut inbjudan till begravning och minnesstund
 4. ordna med gravplats
 5. Välja svepning
 6. Välja och boka officiant eller präst

 

Var och hur ska begravningen vara?

 1. välja och boka lokal för begravning i en kyrka, kapell eller annan plats
 2. bjuda in gäster till begravning och eller minnesstund
 3. beställa förtäring vid minnesstund
 4. välja musik till begravningsceremonin
 5. boka organist eller musiker
 6. beställa blommor till begravningsceremonin
 7. välja dekoration vid begravningsceremonin

 

Informera om begravningen

 1. närmast anhöriga
 2. släkt
 3. vänner och bekanta
 4. arbetsgivare, kollegor, grannar
 5. föreningsmedlemmar

 

Efter begravningen

 1. skicka tackkort till dem som deltagit vid begravningen eller sänt blommor
 2. ansöka om tillstånd hos Länsstyrelsen, om askan ska spridas utanför en minneslund
 3. beställa gravsten

Säga upp, avsluta och flytta över

Här finns information om uppsägning av avtal och abonnemang

Avtal och abonnemang

 1. säg upp eller flytta över avtal för el, sophämtning, internet, tv
 2. avsluta abonnemang för telefon
 3. säg upp eller flytta över hemförsäkring och andra försäkringar

 

Avsluta konton i sociala medier

 1. Facebook
 2. Instagram
 3. Twitter
 4. LinkedIn
 5. blogg och personliga sidor på internet
 6. andra sociala medier

Post och räkningar

  Här finns information om att sköta ett dödsbo

Kontakta banken

 1. kontakta den dödas bank om räkningar och avsluta autogiro

Spara och sortera papper

 1. samla räkningar, avtal och kontobesked i en mapp eller pärm
 2. öppna post som kommer till den döde och dödsboet
 3. eftersända post till den som har huvudansvaret för dödsboet 

Hem och hushåll - månaderna efter

Spara och sortera papper

 1. samla räkningar, avtal och kontobesked i en mapp eller pärm
 2. öppna post som kommer till den döde och dödsboet
 3. eftersända post till den som har huvudansvaret för dödsboet
 4. spärra direktreklam som kommer med anledning av dödsfallet
 5. makulera id-kort, pass och körkort

 

Vård och hjälpmedel

 1. återlämna hjälpmedel och larm
 2. hämta tillhörigheter på sjukhus
 3. lämna överbliven medicin på apotek

 

Bostaden

 1. kontakta mäklare för att sälja fastighet
 2. städa och tömma den dödes bostad
 3. kontakta hyresvärd för att skriva nytt hyreskontrakt
 4. kontakta försäkringsbolag för att avsluta eller flytta hemförsäkring

Övrigt

 1. hämta inlämnad tvätt och saker på reparation
 2. Se till båt, fritidshus, kolonilott

Dödsbo och bouppteckning

- månaderna efter

Här kan du läsa mer om att göra bouppteckning

Före bouppteckning

 1. samla in uppgifter som behövs till bouppteckningen
 2. Informera företag som skickar räkningar, om dödsfallet
 3. avgöra om du ska göra bouppteckningen själv eller anlita professionell hjälp
 4. skicka bouppteckningen till Skatteverket

 

Efter bouppteckning

 1. skriv en arvskifteshandling om det finns flera arvingar
 2. gör en bodelning om det behövs

Säga upp och avsluta-

månaderna efter

Avtal och abonnemang

 1. säg upp eller flytta över avtal för el, sophämtning, internet, tv
 2. avsluta abonnemang för telefon
 3. säg upp eller flytta över hemförsäkring och andra försäkringar
 4. säg upp hyresavtal
 5. ändra den dödes gravrätt till en levande person

Mer om att avsluta avtal, medlemskap och abonnemang

 

Kontakta banken efter bouppteckning

 1. lös eller skriv över bolån
 2. avsluta bankkonton
 3. ändra lagfart för fastigheter
 4. ändra ägarbevis för fordon

Mer om att dela upp arv

 

Avsluta konton i sociala medier

 1. Facebook
 2. Instagram
 3. Twitter
 4. LinkedIn
 5. blogg och personliga sidor på internet
 6. andra sociala medier

 

Avsluta medlemskap

 1. föreningar
 2. medlemskap
 3. bokklubb
 4. bonusmedlem