EFTERLEVANDEGUIDEN - ett samarbete mellan myndigheter för att göra det enklare för dig som förlorat någon nära

Efterlevandeguiden.se

Checklista

Se vad som är viktigast att göra just nu, eller gör en anpassad checklista för bara begravning eller avtal som behöver sägas upp. Skriv ut din checklista för att kunna göra anteckningar eller dela checklistan med andra personer.

To the checklist in english

Checklista att ladda ner som PDFPDF


ANPASSA CHECKLISTAN

När inträffade dödsfallet?

Ange datum när dödsfallet inträffade så ser du vad som är viktigast att göra just nu och den närmaste tiden framöver

Din checklista

(Anpassad efter dödsfallsdatum eller ämnesområde)
Checklistan är anpassad efter dödsfallsdatum eller ämnesområde
Checklistan nedan visar: Dödsbo, Bouppteckning, Intyg och ersättningar, Begravning, Säga upp och avsluta, Hem och hushåll
Datum då checklistan skrevs ut: 30 maj 2020
Utropstecken

Detta måste dödsboet göra

  • Informera om dödsfallet
  • Planera begravning - begravning ska ske inom en månad
  • Skicka bouppteckningen till Skatteverket inom 3 månader
  • Arvskifte och dela upp arv
  • Avsluta konton och säga upp avtal
  • Kontrollera att Skatteverket har rätt adress
  • Göra en inkomstdeklaration för dödsboet senast 1 maj

Dödsbo

Informera om dödsfallet

Spara och sortera papper

Kontakta banken

Deklaration

Post och adressändring

Bouppteckning

Inför bouppteckning

Efter bouppteckningen

Skicka in bouppteckningen till Skatteverket

Intyg och ersättningar

Intyg och fullmakter

Ekonomisk ersättning

Begravning

Ta reda på innan du planerar begravning

Förbereda begravning

Informera om begravningen

Efter begravningen

Säga upp och avsluta

Avtal och abonnemang

Konton i sociala medier

Medlemskap

Lån och bankkonton

Ägarbevis och lagfart

Streamingtjänster för musik och film

Hem och hushåll

Bostaden

Spara och sortera papper och post

Vård och hjälpmedel

Annat att göra