EFTERLEVANDEGUIDEN - ett samarbete mellan myndigheter för att göra det enklare för dig som förlorat någon nära

Efterlevandeguiden.se

Ta ledigt om du behöver

För att orka allt när någon nära anhörig dör är det vanligt att ta ledigt utan avdrag på lönen. Kontakta din arbetsgivare om vad som gäller för dig.

Ledighet när någon nära anhörig dör

En arbetsgivare kan bevilja en kortare ledighet utan att göra avdrag på lönen. Det gäller alltid om det finns ett kollektivavtal men andra arbetsgivare kan också ge ledigt, eftersom det anses som en god sed inom arbetslivet.

Ledighet utan kollektivavtal

Om din arbetsgivare inte har något kollektivavtal behöver du och arbetsgivaren komma överens om hur länge du kan vara ledig. Det är möjligt att arbetsgivaren har någon form av policy som säger vad som gäller för de anställda.

När du behöver vara ledig en längre tid

Om du behöver vara ledig en längre tid kan du ta semester eller kompledigt. Du kan också bli sjukskriven och få sjuklön eller sjukpenning.

forsakringskassan.se kan du läsa mer om vad som gäller för sjukpenninglänk till annan webbplats 

Rätt till 10 dagar med kollektivavtal

Om din arbetsgivare har ett kollektivavtal kan du ha rätt att ta ledigt med lön i högst tio dagar när någon nära anhörig har dött. Kontakta din arbetsgivare för att ta reda på vad som gäller för dig.

Rätt till ledighet gäller vanligtvis

  1. i samband med dödsfallet
  2. vid begravning eller gravsättning
  3. i vissa fall även vid bouppteckning

Nära anhöriga

Som nära anhörig räknas maka, make, sambo, registrerad partner, barn, barnbarn, syskon, föräldrar, morföräldrar, farföräldrar och svärföräldrar.

Erfarenheter

Eva 55 år
Det tar enormt mycket tid! Även sådant som jag inte trodde att jag skulle behöva lägga tid och energi på.

Lukas 35 år
Många dagar fastnar jag i mina tankar och orkar inte ta tag i något. Jag vill inte bli sjukskriven för sorg är ingen sjukdom.