EFTERLEVANDEGUIDEN - ett samarbete mellan myndigheter för att göra det enklare för dig som förlorat någon nära

Efterlevandeguiden.se

informera om dödsfallet

Det kan låta självklart men det är viktigt att du meddelar familj, arvingar, grannar, släkt och vänner om dödsfallet så snart som möjligt. Konton i sociala medier kan stängas eller bli minneskonton, Myndigheter och försäkringsbolag får reda på dödsfallet automatiskt, det får däremot inte alla företag så räkningar kan fortsätta komma.

Meddela de närmaste direkt om dödsfallet

Det är viktigt att du meddelar andra om dödsfallet så snart som möjligt. De närmaste bland familj och anhöriga är allra viktigast. Alla personer som nämns i dödsfallsintygets släktutredning behöver veta om dödsfallet. Berätta också för andra, till exempel övrig släkt, vänner, kolleger och grannar. Om det känns tungt så kan det vara bra att be någon om hjälp.

Beställ dödsfallsintyg själv eller ta hjälp av begravningsbyrå Länk till annan webbplats.

Informera den dödas omgivning

Det kan låta självklart men det är viktigt att du meddelar andra om dödsfallet, så snart som möjligt.

  1. Närmaste familjen
  2. Släktingar
  3. Vänner
  4. Den dödas arbetsgivare och kollegor
  5. Föreningsmedlemmar
  6. Närmaste grannar
  7. E-postkontakter

Ta gärna hjälp av andra med att informera om dödsfallet. Med efterlevandeguidens checklista kan du göra olika listor för att dela på ansvaret.

Efterlevandeguidens checklista

En del vet redan om dödsfallet

Myndigheter och kommuner får reda på dödsfallet automatiskt genom att en läkare skickar dödsbevis till folkbokföringen. Om dödsfallet däremot sker i ett annat land ska du kontakta Svenska ambassaden i det land där dödsfallet inträffade.

Kontakta företag som skickat räkningar efter dödsfallet

En del räkningar som kommer i den dödas namn behöver du inte betala med en gång. Kontakta istället de företag, som har skickat räkningar och informera dem om dödsfallet. Dödsboets pengar ska du i första hand använda till kostnader för begravning och om du anlitar någon för bouppteckning.

Sociala medier när någon dör

Information om dödsfall kan spridas snabbt i sociala medier. Det går att avsluta den dödas konton på till exempel Facebook, Twitter och Instagram. Fundera över om ni vill att konton ska avslutas eller vara kvar. Det går även att behålla vissa konton i sociala medier som minneskonton. Det behövs ett dödsfallsintyg från Skatteverket för att avsluta konton i sociala medier. Det är inget du måste göra själv utan det går bra att ta hjälp av någon annan person.

Kontakta Facebook för att stänga den avlidnes konto eller omvandla kontot till en minnessida Länk till annan webbplats.

Kontakta Google för att du avsluta den avlidnes Googlekonto och Youtubekonto  Länk till annan webbplats.

Kontakta Instagram för att avsluta den avlidnes Instagramkonto Länk till annan webbplats.

Kontakta Linkedin för att ta bort den avlidnes Linkedin-profil Länk till annan webbplats.

Kontakta Twitter för att ta bort den avlidnes Twitterkonto (information på engelska) Länk till annan webbplats.

Avsluta eller flytta över abonnemang

Prenumerationer som stod på den döda ska antingen sägas upp eller föras över på någon annan. Det gäller även avtal, till exempel el, sophämtning, tv, telefon och hemförsäkring. Se även över medlemskap och prenumerationer.

Erfarenheter

Margita 83 år
Räkningarna slutade aldrig att komma och jag går alltid och är orolig för ekonomin.

Sara 35 år
Nyheten var ute på Facebook och folk började höra av sig innan jag ens hade hunnit öppna datorn dagen efter.

Ta emot hjälp med det praktiska

Tveka inte att be om hjälp med det som känns jobbigt och att ta emot hjälp om du blir erbjuden.

Senast uppdaterad: 2021-05-12