EFTERLEVANDEGUIDEN - ett samarbete mellan myndigheter för att göra det enklare för dig som förlorat någon nära

Efterlevandeguiden.se

förbereda begravning

Begravningsceremonier kan utformas på olika sätt utifrån olika seder och traditioner som är viktiga för den som har dött och för anhöriga. En del vill inte ha en begravningssceremoni alls. I Sverige ska begravningen ske inom en månad.

Begravningsbyråerna har olika tjänster

Tänk igenom hur mycket begravningen får kosta och hur du vill att begravningen ska vara. Hos begravningsbyråerna kan du få hjälp med att till exempel boka en begravningsceremoni, arrangera en minnesstund, köpa blommor, göra bouppteckning, tömma dödsbon och få svar på juridiska frågor. Du behöver inte välja alla tjänster som erbjuds. Ta reda på om det finns en begravningsförsäkring.

Välj en begravningsbyrå som passar dig

Det kan vara bra att kontakta flera begravningsbyråer och jämföra priser. Det kan du göra genom att besöka några byråer eller ringa och prata med de rådgivare som finns där. Det finns också begravningsbyråer på internet.

Begravningsavgiften täcker det viktigaste

Dödsboet behöver inte betala kostnaderna för gravplats, kremation, ceremonilokal, vissa transporter samt lokal för visning av den som har dött. De är redan betalda genom begravningsavgiften som den som har dött har betalat till Skatteverket.

Om askan ska spridas

Askan behöver inte gravsättas. Den kan spridas i en minneslund på kyrkogården eller askgravplats, som är en personlig gravplats utan krav på skötsel och omvårdnad.

Du ska vända dig till Länsstyrelsen om du vill sprida askan på en annan plats än i en minneslund eller på en askgravplats på en kyrkogård.

Kontakta Länsstyrelsen där den som dött har bott Länk till annan webbplats.

Att göra när man planerar begravning

  1. ta reda på om den döda hade önskemål om begravningen – det kan vara både skrivna och oskrivna önskemål. Undersök om den döda har skrivit något om detta i Vita arkivet, Länk till annan webbplats. Livsarkivet Länk till annan webbplats. eller Begravningsarkivet Länk till annan webbplats..
  2. var ska begravningen hållas?
  3. ska kistan eller urnan gravsättas? 
  4. ska askan spridas?
  5. ska det vara en begravningsceremoni bara för de närmaste eller även för vänner och bekanta?
  6. vill ni ha en minnesstund efteråt?


Finns önskemål om begravning nedtecknat i Vita arkivet Länk till annan webbplats.

Livsarkivet Länk till annan webbplats.

Begravningsarkivet Länk till annan webbplats.

Ibland kan kommunen betala hela eller delar av begravningen

De pengar som finns i dödsboet ska i första hand användas till begravningen. Den utgiften går före alla andra kostnader, till exempel hyra och hushållsel.

Om pengarna inte räcker till begravningen kan dödsboet ansöka om ekonomiskt stöd hos socialkontoret i den kommun där den döde bodde.

Du behöver ansöka innan du beställer begravningen, men pengarna betalas ut senare.

Dödsboet betalar begravningen

Den som beställer begravningen ansvarar för att begravningsbyrån får sina pengar. Det är viktigt att dödsboets pengar först och främst används till begravningen.

Försäkring från arbetsgivaren kan ge pengar till begravningen

Om den döda var under 70 år och fortfarande arbetade kan arbetsgivaren ha en försäkring som ger begravningshjälp. Fråga arbetsgivaren efter TGL - tjänstegrupplivförsäkring.

Om du ordnar begravning själv

Om du är närstående och ska ta hand om begravningen själv behöver du ett intyg från Skatteverket som visar att den döda får kremeras och eller gravsättas.

Kontakta Skatteverket för att beställa intyget som heter Kremering/gravsättning. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Begravning för den som inte är medlem i Svenska kyrkan

Om ni vill ha kyrklig begravning och den döde inte var medlem i Svenska kyrkan behöver ni kontakta församlingen och fråga om det går. Det blir en extra kostnad för begravningen eftersom den döde inte betalt medlemsavgift till kyrkan.

Erfarenheter

Johanna 46 år
Jag och min bror roddade i allt praktiskt. Pappa behövde bara säga hur han ville ha det.

Anna 35 år
Drygt 100 personer kom från Malmö till Kiruna. Det var knepigt att hitta ett datum. Skönt att vi började tidigt!

Ta emot hjälp med det praktiska

Tveka inte att be om hjälp med det som känns jobbigt och att ta emot hjälp om du blir erbjuden.

Senast uppdaterad: 2022-12-07