EFTERLEVANDEGUIDEN - ett samarbete mellan myndigheter för att göra det enklare för dig som förlorat någon nära

Efterlevandeguiden.se

En översikt – att börja med

För de allra flesta kan det vara svårt att veta vad man ska göra vid dödsfall och i vilken ordning. Börja med att informera om dödsfallet, förbereda begravning, avsluta abonnemang och autogiron.

VIKTIGAST FÖRST

Du kan använda Efterlevandeguidens checklista för att se vilka praktiska saker du behöver göra först.

Ta en sak i taget och börja med det viktigaste. 

Efterlevandeguidens checklista

PRAKTISKT ATT GÖRA

Prata med banken om räkningar och autogiro

Se över gemensamma konton och kreditkort och ta reda på vilka räkningar som finns och hur de ska betalas, till exempel via autogiro och e-fakturor. Vissa räkningar måste du fortsätta att betala. Andra kan vänta till senare. Du behöver släktutredningen så att banken vet att du har rätt att företräda dödsboet.

Kontakten med banken vid dödsfall, konsumenternas.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Annat du behöver tänka på när du ska sköta dödsboet

Avsluta eller flytta över abonnemang

Du behöver ta beslut om prenumerationer som stod på den döde ska sägas upp eller föras över på någon annan. Det gäller även avtal som t.ex. el, sophämtning, tv, telefon hemförsäkring mm. Se även över medlemskap och prenumerationer.

Mer om att avsluta och flytta abonnemang

Spara och sortera papper inför bouppteckningen

Öppna den post som kommer och sortera de papper som kan behövas senare. Det kan kännas rörigt i början men lägg dem gärna i olika mappar.

En del papper ska vara med vid bouppteckningen, till exempel räkningar som du har betalat eller ska ta hand om senare men också kvitton på sådant som du har betalat och som dödsboet kanske ska betala tillbaka till dig.

Annat att tänka på när du ska sköta dödsboet

Checklista med saker du behöver göra

Fullmakt till en representant för dödsboet

Är ni flera dödsbodelägare kan det vara praktiskt att låta någon av er vara representant för dödsboet. Då måste den personen ha en skriftlig fullmakt från alla andra dödsbodelägare och kunna visa upp fullmakten i original.

Du kan ladda ner och skriva ut Efterlevandeguidens mallar för fullmakt för dödsbo.

Fullmakt från enskild fullmaktsgivare (PDF) Pdf, 42.9 kB.

Fullmakt från enskild fullmaktsgivare (Word) Word, 38.5 kB.

Fullmakt från flera fullmaktsgivare (PDF) Pdf, 58.3 kB.

Fullmakt från flera fullmaktsgivare (Word) Word, 44.6 kB.

MYNDIGHETER

Ekonomiskt stöd till makar och barn från Pensionsmyndigheten

En make, maka eller barn som har rätt till efterlevandepension får vanligtvis efterlevandepension automatiskt utan att behöva ansöka om det. I vissa fall måste man ansöka själv.

pensionsmyndigheten.se kan du läsa mer om den efterlevandepension som du kan ha rätt till. 

Omställningspension Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Barnpension upp till 20 år Länk till annan webbplats.

Änkepension Länk till annan webbplats.

Dödsfall på grund av arbetsskada Länk till annan webbplats.

Efterlevandepension för utlandsbosatta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Föräldrapenning från Försäkringskassan när ett barn dör

Föräldrar som mister ett barn i samband med förlossningen eller senare i livet kan få föräldrapenning och tillfällig föräldrapenning. En särskild enhet på Försäkringskassan tar kontakt och hjälper föräldrar att anmäla och ansöka om ersättningarna. När en förälder mår så dåligt att hen inte kan arbeta kan hen ha rätt till sjukpenning. 

När ett barn dör, forsakringskassan.se Länk till annan webbplats.

Dödsfall registreras hos Skatteverket

Myndigheter och kommuner får reda på dödsfallet automatiskt via folkbokföringen. En läkare ska lämna dödsbevis till Skatteverket om dödsfallet sker i Sverige. Om dödsfallet sker utomlands behöver du kontakta Svenska ambassaden som i sin tur informerar Skatteverket.

Hur dödsfall registreras, skatteverket.se Länk till annan webbplats.

Kontaktuppgifter till Svenska ambassader i världen, swedenabroad.se  Länk till annan webbplats.

Ersättning från Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten upphör

Om den döda har fått ersättningar från Försäkringskassan kommer de i de flesta fall att upphöra automatiskt. Pension och ersättningar från Pensionsmyndigheten betalas ut till dödsboet för hela månaden då dödsfallet inträffade. Därefter upphör de.

Försäkringskassan kan du läsa om ersättningar när du har förlorat en närstående eller en person du har barn med.

För dig som har förlorat en nära anhörig, forsakringskassan.se Länk till annan webbplats.

TÄNK ÄVEN PÅ

Viktiga datum efter dödsfallet


  1. begravning inom en månad
  2. skicka in bouppteckning inom fyra månader
  3. deklarera dödsboet nästa kalenderår

Ta ledigt om du behöver

Sorgen och de praktiska frågorna kan ta tid. Kontakta din arbetsgivare eller skola om du behöver vara ledig. Som nära anhörig, kan du i vissa fall bli sjukskriven och få sjuklön eller sjukpenning.

Detta gäller om ledighet när en anhörig dör

Erfarenheter

Maria 43 år
Det blir ställningstaganden om saker som jag inte ens visste om, hela tiden. Det tar enormt mycket energi!

Thomas 52 år
Pappa hade barn från olika äktenskap och en brokig ekonomisk situation så vi startade upp bouppteckningen direkt.

Sonja 78 år
Jag kunde inte hänga med mer än två meningar när någon pratade eller när jag läste.

Ta emot hjälp med det praktiska

Tveka inte att be om hjälp med det som känns jobbigt och att ta emot hjälp om du blir erbjuden.

Senast uppdaterad: 2023-05-17