EFTERLEVANDEGUIDEN - ett samarbete mellan myndigheter för att göra det enklare för dig som förlorat någon nära

Efterlevandeguiden.se

CHECKLISTA

Det är många saker som ska göras i samband med dödsfall och det kan vara svårt att komma ihåg allt och veta vad man ska börja med. Ta en sak i taget. Allt på checklistan gäller inte dig.

Att börja med

Allt på checklistan gäller inte dig. Ta det i din takt och börja med det viktigaste. Tänk på att ta hand om dig själv, barn, husdjur och ditt dagliga liv.

Här finns en beskrivande översikt över det du ska börja med